Levi Drives [Malaysia] (Business Reg. No. 002062479-T)

FROM 2016... NOW WE ARE KNOWN AS ECO SURFACE DRIVES

Selamat Datang ke ECO SURFACE DRIVES 

Eco Surface Drives adalah sebuah perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang dimiliki 100% oleh Muslim sejak 2011. Namun, kerja-kerja kajian, ujikaji dan pembikinan “Prototaip” telah bermula sejak 2009 oleh Mohd A .Azmi yang merupakan pengasas perniagaan ini. SEKARANG KAMI DIKENALI SEBAGAI ECO SURFACE DRIVES

Keperluan Semasa Industri Maritim:


Sistem Teknologi Pemacu Tujahan Bot yang ada Sekarang adalah BERMASALAH seperti berikut:

•Mudah Rosak
•Kos Selengara Tinggi
•Kurang Efisen
•Mencemar Alam Sekitar
•Penyumbang Defisit Import Negara

KAMI BAWA PENYELESAIAN KEPADA MASALAH INI

IN SYA ALLAH...

WARNING: Please Do Not Click any Foreign Ads Banner Below!!!

Send to a friend

Subscribe To Our Site