Levi Drives [Malaysia] (Business Reg. No. 002062479-T)

Engineering The Most Efficient Marine Propulsion in the World Since 2009

Selamat Datang ke Levi Drives [MALAYSIA] 

LEVI DRIVES adalah sebuah perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang dimiliki 100% oleh Muslim sejak 2011. Namun, kerja-kerja kajian, ujikaji dan pembikinan “Prototaip” telah bermula sejak 2009 oleh Mohd A Azmi yang merupakan pengasas perniagaan ini.

Keperluan Semasa Industri Maritim:


Sistem Teknologi Pemacu Tujahan Bot yang ada Sekarang adalah BERMASALAH seperti berikut:

•Mudah Rosak
•Kos Selengara Tinggi
•Kurang Efisen
•Mencemar Alam Sekitar
•Penyumbang Defisit Import Negara

KAMI BAWA PENYELESAIAN KEPADA MASALAH INI

IN SYA ALLAH...

WARNING: Please Do Not Click any Foreign Ads Banner Below!!!

Send to a friend

Subscribe To Our Site